PostHeaderIcon Wygrany przetarg - obwodnica Radomska

Z ogromną radością informujemy, że wygraliśmy kolejny przetarg. Tym razem to przetarg na wykonanie badań laboratoryjnych kontrolnych podczas realizacji zadania pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554 m - odcinek A-C-F, od ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo C do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza. Wartość zamówienia to  251 483,34 PLN brutto. Zakończenie kontraktu w czerwcu 2013 roku. Nasza radość i satysfakcja są tym większe, że 2 (pod względem ceny) oferta była od naszej droższa o około 150 PLN brutto