Badanie typu to według nowych przepisów (normy PN-EN oraz WT-2) nic innego jak recepta na mieszankę mineralno – asfaltową. Wykonujemy badania typu MMA w oparciu o normy PN-EN oraz WT-1 i WT-2.

więcej

badania betonów

Laboratorium wykonuje następujące badania betonów:

  • przygotowanie i przechowywanie próbek
  • wytrzymałość na ściskanie
  • nasiąkliwość
  • wodoprzepuszczalność
  • mrozoodporność

badania wypełniaczy, badania asfaltów, badania granulatu asfaltowego

Wykonujemy szereg badań wypełniaczy (pyłów z odpylania), asfaltów oraz granulatu asfaltowego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "oferta"

koleinowanie

Koleinowanie jest niezbędnym badaniem w WT-2 dla wszystkich rodzajów mieszanek przeznaczonych dla ruchu kategorii KR3 i wyższych. Wynik koleinowania jest nieodzownym elementem badania typu.