historia

Firma Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. powstała w lipcu 2014 roku. Założycielami firmy są Małgorzata i Wojciech Bogaccy.
Spółka przejęła od Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki obsługę laboratoryjną dużych kontraktów.

Od dnia powstania Laboratorium przeżywa intensywny rozwój z każdym rokiem zwiększając liczbę posiadanych laboratoriów polowych.

W grudniu 2015 roku zakończona została obsługa pierwszego dużego kontraktu tj. Budowy obwodnicy Szczuczyna w ciągu DK61.