laboratoria polowe

Firma specjalizuje się w obsłudze dużych kontraktów infrastrukturalnych, na potrzeby których każdorazowo organizowane są laboratoria polowe w pobliżu placu budowy

obsługa WMB

Zapewniamy kompleksową obsługę Wytwórni Mas Bitumicznych w zakresie badań objętych Zakładową Kontrolą Produkcji lub zapisami Specyfikacji Technicznych

technolog

Oferujemy pełnienie funkcji technologa na kontrakcie zarówno ze strony Generalnego Wykonawcy jak i Inżyniera

liczba aktualnie obsługiwanych kontraktów

 

 

 

 

7